Oplægsholdere og Workshopværter_K2

9.00: Tue von Påhlman - Åbningstale

Tue von Påhlman har tolv års erfaring med strategisk ledelse indenfor social og sundhedsområdet. 

Han ved derfor, hvor stor betydning det professionelle og organisatoriske samarbejde har, når det gælder om at udvikle faglig kvalitet gennem fælles ansvar mellem ledere, medarbejdere og borgere.


9.30: Line Crump Horsted og Maria Tønnersen - Hvad leder du efter i din indsats for mennesker med demens? 

Line Crump Horsted er uddannet Cand. mag og psykoterapeut fra Bjødstrup. Line har flere efteruddannelser indenfor kognitiv dobbeltdiagnose, diplomuddannelse og MBSR. Line har i mange år undervist på sosuskoler i hele landet, samt arbejdet med organisationsudvikling og personlig udvikling. Line er indehaver af firmaet Udvikling & Samtale.


Maria Tønnersen er uddannet sygeplejerske, diplom i ledelse og er undervejs med en master i ledelse. Maria har arbejdet med udvikling af demensområdet siden 2007, både som sygeplejerske, leder og chef, i kommunalt og privat regi. Maria er medforfatter på bogen ”Livet skal leves, også med demens” og underviser på plejecentre, hjemmeplejegrupper og sosuskoler i hele landet. Maria er indehaver af firmaet DemensLiv.


9.30: VM i Cykling for mennesker med demens - ved Motitech

Motiview har med stor succes indført VM i cykling i flere lande rundt om i Europa.

Hvordan er det lykkedes dem at indføre noget så ambitiøst som et verdensmesterskab i cykling for mennesker med demens? Hvordan har de overhovedet fået ideen og kan den overhovedet overføres til Danmark?10.45: Niels Krøjgaard - Det man viser er man selv

Niels Krøjgaard er uddannet i etablering og detektion af troværdighed og bedrag samt følelsernes intelligens hos Paul Ekman International i Manchester. Han underviser bl.a. hos Rigspolitiet og Politiskolen, hvor nogle af landets bedste efterforskere bruger hans viden i forbindelse med afhøring af kriminelle m.m.


Niels har for nylig kastet sig over demensområdet. Her er han i gang med at undersøge og kvalificere hvordan vi som plejepersonale kan blive bedre til at kommunikere uden ord. Og dermed styrke ”sproget” vi bruger i samtalerne med mennesker med demens.


10.45: Kenneth Juel - Nænsom guidning i de nære relationer

Hvordan kan jeg bruge fysisk og psykisk guidning til at styrke relationerne i mit arbejdsliv, både med borgere, pårørende, kollegaer og ledelse. Bliv inspireret og beriget til at bruge dig selv anderledes.


Deltag i workshoppen med Kenneth Juel som er instruktør og facilitator i low arousal, konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, voldsforebyggelse, deeskalering, skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse.


Workshoppen vil have fokus på tryghed og samarbejde i mødet med borgeren ud fra tilgangen om, at det skal være trygt at gå på arbejde – samt, at vi møder borgeren der hvor borgeren er.Kenneth arbejder endvidere med risikoprofiler ud fra LA2 og andre metoder, som giver medarbejdere og borgere et trygt miljø at være i.


12.30: Anders Seneca -  Kend din kerneydelse

Anders Seneca er forfatter, foredragsholder og direktør i konsulenthuset Dogmekompagniet. Anders er grundlæggende optaget af, hvordan vi forankrer forandring og styrker den fælles motivation og succes.


Anders har bl.a skrevet bøgerne 'Kend din kerneopgave' (Gyldendal 2012) 'Løs din kerneopgave (Gyldendal 2017) og 'Succes skal fejres' (Grønningen 1, sep 2019) som sammen med mangeartede processer på offentlige arbejdspladser danner afsæt for foredraget.12.30: TeaterSpektrum - Hverdagens dilemmaer i den demensfaglige indsats

TeaterSpektrum er et specialiseret team af professionelle skuespillere, der arbejder med kommunikation verbalt og non verbalt i virksomheder og organisationer.

  • Har mere end 20 års erfaring på området og hører til blandt de mest erfarne i landet
  • Benytter udelukkende professionelt uddannede skuespillere og konsulenter
  • Besætter altid opgaver så det matcher arbejdspladsen bedst muligt og råder over en fast stab på 12 skuespillere og 8 løst tilknyttede - alle specialister i de særligt udviklede metoder
  • Følger altid som minimum overenskomsten i samarbejde med Dansk Skuespillerforbund
  • Referencelisten byder på alt fra kommuner og forvaltninger over hele landet, store og små private virksomheder, statslige institutioner og foreninger


13.45: Paneldebat: Don't tell – show

Aase Marie Ottesen – sygeplejerske, Ph.d. Postdoc ved Aalborg Universitet, 2 medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune, personale fra hjemmeplejen og plejecenter Skovgården og Caroline Høeg Laugesen – hjemmeplejeleder Mariagerfjord Kommune. 


14.30: Guiden65 - Fremtidens velfærdsteknologi ifølge brugerne

Guiden65 arbejder med at indsamle og dele brugeroplevelsen af et velfærdsteknologisk produkt. Det er GUIDEN65s mission at gøre information om velfærdsteknologiske løsninger lettilgængelig for slutbrugerne for at øge deres livskvalitet og selvhjulpenhed. Vi vil give hver eneste bruger muligheden for selv at vælge, hvilket tilbud, der passer dem bedst.

Guiden65 er fremtidens svar på "hvad mon vi skal købe af velfærdsteknologi". Bag Guiden65 står nogle af Danmarks skarpeste hjerner i forhold til innovation og udvikling af området, nemlig Sussi Bianco, Esther Davidsen.


15.00: Frank Iversen -  Frisættende ledelse, nye organisationsformer og fremtidens kompetencer

Frank Iversen er uddannet Master i organisationspsykologi, i systemisk konsultation og ledelse (DISPUK), Systemisk coach v. Peter Lang KCC London, i anerkendende metoder (Cooperridder & Whitney) og er autoriseret i Thomas Perssons Personprofilanalysepartner. Frank er i dag partner i Perspektivgruppen.


Frank har fungeret som ledelses- og proceskonsulent siden 1991 i offentlige og private organisationer, hvor han yder coaching og sparring til ledere og lederteams. Han har gennem flere år været specielt optaget af ledelses- og organisationsudvikling med afsæt i den anerkendende og værdsættende tilgang. I de seneste år af den frisættende tilgang og tænkning formuleret i bogen ”Frisættende ledelse – kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser” samt tankerne om TEAL organisering inspireret af Frederic Lalouxs bog “Fremtidens Organisation”.


15.00: - Få sanserne på overarbejde - på den gode måde

Bente Mygind er uddannet fysioterapeut, og hun har mange års praksiserfaring indenfor børne-, voksen- og ældreområdet kombineret med undervisning og formidling til fagpersoner, studerende samt pårørende.

Bente er grundlæggende optaget af, hvordan vi med kendskab til kroppens sanser og reaktioner, får en forståelse for egne og andres reaktioner på de stimuli vi omgås i hverdagen og hvordan vi kan arbejde hensigtsmæssigt med disse.


16.15 - Jens Hansen - Kontant afregning ved kasse 1

Jens Hansen er uddannet psykolog og har arbejdet med mental styrke gennem hele sit faglige virke. Jens har været sportspsykolog for OL atleter, håndboldspillere og cykelryttere på topplan, har arbejdet med frømandskorpset og senest med krigsveteraner.

Jens var en af de første ”kendispsykologer” i Danmark, idet han var tilknyttet den allerførste omgang Big Brother i 2001.