Program_K1

Demensfaglig konference 2019

9. oktober 2019 - kl. 9.00 - 17.00

Hobro Idrætcenter -  Amerikavej 22, 9500 Hobro

8.45:               
Dørene åbnes/registrering
9.00 - 9.30:              
Morgenmad og åbningstale - Tue von Påhlman, sundheds og ældrechef i Mariagerfjord Kommune 

Sundheds og Ældrechef  Tue von Påhlmon byder velkommen til konferencen, og fortæller om den store proces det har været at gennemføre projekt Sang og Musik som redskab til at skabe relationer til mennesker med demens. 

Hvordan involverer man 200 medarbejdere, på tværs af mange matrikler, beder dem om at smide hæmningerne og bryde ud i skønsang i tide og (for nogen) utide. 

Hvordan sikrer man stringens og sammenhæng så alle berørte borgere oplever forandringen. Og sidst men ikke mindst - hvordan har MariagerFjord Kommune planer om at vedligeholde indsatsen og tage den endnu videre.

9.30 - 10.00               
Hvad leder du efter i din indsats for mennesker med demens? - Line Crump Horsted og Maria Tønnersen

Demensfaglig ledelse kommer i mange udgaver. Det er en bred og udefineret betegnelse. Skal man som leder i dag virkelig være demensfaglig eller kan man udelukkende sætte fokus på ledelsesfagligheden?

Mariagerfjord Kommune har det seneste år kørt et demensfagligt ledelsesudviklingsforløb. Forløbet har været baseret på aktionsforskningens principper og kørt som en parallelproces med et projekt hvor formålet var at implementere Sang og Musik som metode i relationsdannelsen med mennesker med demens. Det demensfaglige ledelsesudviklingsforløb har taget sit udspring i henholdsvis intrapsykologiske mekanismer, samt konkret demensfaglig viden. Tesen omkring formålet var, at lederne skulle øve sig i at blive bedre til at mestre de kompetencer de selv vurderede deres medarbejdere skulle udvikle, for at kunne lykkes med projekt Sang og Musik.

9.30 - 10.30:              
VM i Cykling for mennesker med demens - ved Motitech

Motiview har med stor succes indført VM i cykling i flere lande rundt om i Europa.

Hvordan er det lykkedes dem at indføre noget så ambitiøst som et verdensmesterskab i cykling for mennesker med demens? Hvordan har de fået ideen og kan den overhovedet overføres til Danmark?

Kom og hør hvordan ideen er opstået. 

Hør om de imponerende forskningsresultater der foreligger

Få inspiration til at invitere samfundet med i et projekt som Cykel VM

Og sidst men ikke mindst hør om de positive afledte effekter af projektet


10.00 - 10.15:            
Pause
10.30 - 10.45:            
Pause
10.15 - 11.45:             
Det, man viser, er man selv -  Niels Krøjgaard

Kommunikation er essentiel i vores relationelle arbejde. Og afgørende for vores samarbejde med mennesker med demens. At skabe en relation til et andet menneske, kræver åbenhed og oprigtig kommunikation.

Niels Krøjgaard fortæller, og demonstrerer med praksiseksempler hvordan kropssprog og mikromimik afslører vores inderste og oprigtigste følelser – hvad er det vi kommunikerer når vi kommunikerer – og hvorfor det indimellem ender med at vi kommunikerer noget helt andet, end det vi havde intentioner om. Har vi branchebaseret bias som gør os blinde for nogle vinkler og muligheder. Og i værste fald hindrer vores medarbejdere i at udfolde deres fulde potentiale, i relationsarbejdet.

10.45 - 11.45:               
Workshop - Nænsom guidning i nære relationer - Kenneth Juel

Hvordan kan jeg bruge fysisk og psykisk guidning til at styrke relationerne i mit arbejdsliv. Både med borgere og pårørende, kolleger og ledelse?


Deltag i workshoppen med Kenneth Juel fra Sikkerhedsinstituttet. Bliv inspireret og beriget til at bruge dig selv mere bevidst.

11.45 - 12.30:            
Frokost
12.30 - 13.30:            
Kend din kerneydelse -  Anders Seneca

Fælles fokus på kerneopgaven - om forudsætninger for at kunne lykkes succesfuldt sammen. Kerneopgaven kender vi alle, men er den fælles og fokuseret? Foredraget skaber inspiration og refleksion ift. hvordan vi med afsæt i kerneopgaven kan styrke den fælles motivation og lykkes endnu bedre i et specialiseret, tværfagligt fællesskab. En styrket forståelse af kerneopgaven fremmer, at vi ikke alene gør det rigtigt, men også det rigtige, hvilket desværre sjældent er tilfældet.

Vi skal ikke lave det samme, men lykkes med det samme. Det fordrer et professionelt arbejdsfællesskab - og at fokus flyttes fra egne standarder til fælles succes. Fokus på kerneopgaven skaber og skærper muligheden for at nytænke centrale begreber som kvalitet, kompetencer, prioritering, trivsel - samtidig med vi undgår at tværfaglighed bliver til tvær faglighed. Anders Seneca udfordrer os på hvad kerneydelsen som demensfaglig leder egentlig er. Hvordan sætter vi et fælles fokus og et fælles mål, når vi skiller demens og ledelse ad i to begreber?

13.30 - 13.45:           
Pause


13.45 - 14.30:            
Paneld
ebat: Don't tell – show

Mariagerfjord kommune var så heldig at få bevilget penge til et projekt under den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025. Projektets formål var at ”integrere sang og musik som bevidst metode til, at medarbejderne kan skabe positive samværsformer i relation til borgere med demens”. Mere end 230 medarbejdere har været med i projektet som har kørt siden oktober 2018 og et år frem. Gennem denne debat vil vi få syn for sagen; for hvordan overbeviser man sundhedspersonalet om at bryde ud i skønsang i situationer hvor de normalt ikke ville gøre det. Hvordan styrker man lederne i at skabe rum for sårbarhed og følelsen af at ”jeg kan da ikke synge”.Og hvordan måler man egentlig effekten af et projekt hvor formålet er at styrke relationer.  Projektet er realiseret i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Sosu Nord, Aalborg Universitet og DemensLiv.

Debatten faciliteres af Jens Hansen – psykolog, forfatter og foredragsholder.

Deltagere: Aase Marie Ottesen – sygeplejerske, Ph.d. Postdoc ved Aalborg Universitet, 2 medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune, personale fra hjemmeplejen og plejecenter Skovgården og Caroline Høeg Laugesen – hjemmeplejeleder Mariagerfjord Kommune. 

12.30 - 14.30:             

Workshop -  Hverdagens dilemmaer i den demensfaglige indsats - Teater Spektrum

Teater Spektrum inviterer til en workshop med fokus på hverdagens dilemmaer i den demensfaglige indsats.


Kom og oplev scener fra dagligdagens arbejde med mennesker ramt af demens. TeaterSpektrums skuespillere spiller situationer der spejler virkeligheden, og I inviteres med til at håndtere de udfordringer, scenerne viser.
 
I skal ikke spille teater, det klarer skuespillerne.
 
Som deltagere byder I ind med muligheder for at tackle dilemmaerne, og skuespillerne spiller, de forslag der kommer fra salen. På den måde arbejdes der helt praksisnært med jeres egen virkelighed.  
 
Arbejdet er lærerigt, konkret og håndgribeligt og, som sidegevinst, både underholdende og bevægende.

 
Workshoppen vil arbejde med:

  • Hvordan kan vi med ord og kropssprog understøtte den demensramte bedst muligt?
  • Hvordan vise indsigt og indlevelse i en verden der opleves markant anderledes?
  • Hvordan oprigtigt møde borgerne og de pårørende i øjenhøjde?

14:30 - 15.00:             
Pause med kaffe/te og sunde kager  
14.45 - 15.30:            
Workshop - fremtidens velfærdsteknologi ifølge brugerne


Guiden65 arbejder med at indsamle og dele brugeroplevelsen af et velfærdsteknologisk produkt. Vi gennemgår produktets brugervenlighed og design, og reflekterer over om det bidrager til øget livskvalitet og selvhjulpenhed. Vi arbejder undersøgende. Vi deler kommentarer og  feedback med andre brugere online, for at sikre et bedre valg af velfærdsteknologi og for at skabe en inddragende dialog og samtale. Vi tager udgangspunkt i GUIDEN65s anmeldermodul, som du kan se her:  https://guiden65.dk/anmeldelse/, Til workshoppen anmelder deltagerne produkter direkte online, eller arbejder i en papirversion

15.00 - 16.00:            
Frisættende ledelse, nye organisationsformer og fremtidens kompetencer -  Frank Iversen

Den personcentrerede omsorg kalder på kreativitet og iderigdom. Og hvad stiller det af krav til de rammer vi har og de rammer vi selv kan skabe for vores hverdag. Hvad skal fremtidens ledelse bygge på for i langt højere grad at skabe disse rammer? Og hvilke kompetencer skal vi ønske os af fremtidige medarbejdere indenfor sundhed og omsorgsfaget.


Frank Iversen kommer med et godt bud på disse spørgsmål: Nye ledelses- og organisationsformer har fokus på at frisætte ledere og medarbejdere, så hverdagens små og store beslutninger distribueres og placeres tættere på den enkelte fagperson. I dette oplæg fortælles om nogle af de erfaringer, der allerede er i offentlig regi med særligt fokus på området. Konkrete redskaber og metoder introduceres – herunder ”Rådgivningsmetoden”. Udfordringer med at rekruttere medarbejdere til området samtidig med at behovet for ydelser og tilbud er stigende fra borgere og pårørende, gør det endvidere nødvendigt at tænke nye tiltag vedr. personlig og faglige kompetenceudvikling.
15.30 - 16.00:             
Workshop - Få sanserne på overarbejde... på den gode måde

Brug redskaber i en fælles indsats mellem personale og beboere. Low Arousal smitter og skaber fælles oplevelser som lejrer sig i erindringen. Prøv på egen krop hvordan du kan anvende de redskaber du allerede har, til at skabe gensidig ro og oplevelser der sænker stressniveauet, øger livskvaliteten og skaber mere fokus på kroppen som oplevelsescentrum, hos både dig, borgerne og de pårørende. 


Ved Bente Mygind, Fysioterapeut

16.00 - 16.15:            
Pause
16.15 - 16.50:            
Kontant afregning ved kasse 1 -  Jens Hansen

Jens Hansen fortæller om mental træning og sundhed. Hvad vil det sige at være mentalt sund. Og hvordan kan man som fagprofessionel støtte borgere, pårørende og kolleger i at udvikle deres mentale sundhed. Og kan man overhovedet det med mennesker med demens?
16.50 - 17.00:            
Afslutning